kid-writing8 154 седмокласници са получили двойка по български език и литература (БЕЛ) на изпита за гимназиите. Отличните оценки са 2374, като само 9 ученици са събрали максималните 100 точки от двата модула на теста. Това съобщи шефката на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в МОН Евгения Костадинова. На изпита по БЕЛ са се явили общо 54 580 ученици.

Прави впечатление, че намалява броят на седмокласниците, останали да пишат преразказ в допълнителния модул от изпита. Тази година те са били 38 427, а миналата – 41 592.

По математика слабите оценки са доста повече – 14 939, както и отличните – 3768, като 10 ученици са постигнали максимума от 100 точки.

За последните 6 години това е випускът с най-слабите резултати от външното оценяване, отчетоха от МОН. Седмокласниците са се затруднили при разпознаването на сложното съставно изречение, при определяне на видовете подчинени изречения в състава на сложното съставно, при пунктуацията на сложните изречения и при написването на теза по определен цитат.

Личи непознаване на думата „зограф“, която се появява в ученическите преразкази в най-различни вариации – „зоограф“, „географ“, „аерограф“, „мамограф“ и „ехограф“.