4-9

От 5 до 10 лв. е най-подходящата цена за една книга в България. Това считат 41% от българите.

23% са на мнение, че цената трябва да е до 5 лв., а 18% са съгласни да е до 20 лв., показва изследване на читателските практики през 2014 г.

Спрямо 2006 г. българинът е започнал да цени по-високо стойността на книгата и усилията по издаването. Психологически приемливата цена се увеличава, като делът на посочилите диапазона между 10-20 лв. е нараснал с близо 11%.

Повече от половината българи (57%) обаче признават, че не харчат пари за книги. От тези, които правят такива покупки, най-голям процент (28%) дават средно до 10 лв. на месец.

4-9-1

За период от осем години се наблюдава лек спад в активността на закупуване на книги. Сравнителните резултати показват, че през 2006 г. общо 42% са направили покупка поне на една книга през последната година, докато днес този дял е намалял до 37%. Едно от обясненията на тази тенденция e навлизането на интернет в живота на все повече хора (5% признават, че свалят и четат книги от мрежата). За 13% от анкетираните пък е честа практика да взимат книги назаем. Освен това се наблюдава увеличение на честотата на посещаване на читалищните библиотеки, посочват авторите на изследването.

4-9-2

 

Още от изследването:

Коелю измести Дан Браун в сърцето на българина

Всеки трети не е отварял книга през 2014