vdyhnoviteliБългарската национална телевизия и Министерството на образованието и науката организират национален конкурс за есе на тема „Вдъхновители“. В него могат да участват ученици от 1-и до 12-и клас.

Регламент

Участниците трябва да представят есе на тема „Вдъхновители на новото време“ с обем до шест стандартни печатни страници (30 реда по 60 знака на ред, включително интервали), запазени във формат DOC или DOCX на Microsoft Word или Open Office. На отделен документ участниците е необходимо да изпишат трите си имена, възраст, адрес, телефон, електронна поща, както и данни за своя законен представител (родител, настойник) – имена, постоянен адрес, телефонен номер и електронен адрес.

Етапи

Първи етап: Подаване на есета за участие в конкурса – от 10.11.2016 г. до 10.01.2017г.
Втори етап: Оценяване на получените есета – от 10.01.2017 г.до 20.01.2017г.
Трети етап: Публикуване на първите три отличени есета във Фейсбук страницата на „Вдъхновители“, електроните страници на БНТ и МОН от 10.02.2017г.
Четвърти етап: Награждаване на победителите – след 10.02.2017 г.

Крайният срок за изпращане на есета за участие в конкурса е до 10.01.2017 г. на адрес: БНТ, София 1504, ул. Сан Стефано 29, „За националния конкурс за есе“, на електронна поща: vdahnoviteli@bnt.bg, както и във Фейсбук страницата на конкурса „Вдъхновители“.

Кой оценява?

В журито на националния конкурс за есе „Вдъхновители“ влизат представители на Българската национална телевизия, Министерството на образованието и науката, както и представители на неправителствения сектор. Техните имена ще бъдат обявени след края на втория етап от конкурса (оценяването на работите).

Бъдете вдъхновени, защото само така можете да откриете „Вдъхновители“!