writing1Корпорация „Развитие“ удължи сроковете на литературния си конкурс. Ръкописи на нови, непубликувани български романи ще се приемат до 30 ноември 2015 г., а не до 15 септември. На 29 февруари 2016 г. ще бъдат обявявени 5-те номинирани романа, а на 15 март догодина ще е официалната церемония по обявяване на победителя.

Датите са променени заради многобройните обаждания на потенциални участници, които смятат, че не биха могли да се включат в досегашните срокове. Като даваме възможност броят на авторите да се увеличи, се увеличава и възможността журито да премира още по-качествени ръкописи, обясняват от „Развитие“.

Ръкописите трябва да са до 500 стандартни страници (по 1800 знака), в три екземпляра на хартия и един на електронен носител (диск или флашка). Задължително условие е текстът да не е публикуван и да не е даден за печат.

Ръкописите се изпращат или носят в офиса на Корпорация „Развитие” – бул. “Братя Бъкстон” № 40, София 1618.