Обикновено въпросите с избираем отговор минават за най-лесните на един изпит. На националното външно оценяване по български език и литература след 7. клас имаше 18 такива задачи. Отговорите им се проверяват машинно, което изключва субективната оценка. Ще се справите ли с тях? Предлагаме ви да проверите това лесно и бързо, като решите теста по-долу.

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачите от 1. до 12. включително.

Килимарството е вековна българска традиция, която е част от националната ни самобитност. В майсторски изработените килими обикновено е закодирана дълбока символика, а разнообразието от цветове винаги е създавало неповторима атмосфера в българските домове.

По българските земи килимарството достига своя разцвет през епохата на Възраждането. Двата основни килимарски центъра са градовете Котел и Чипровци, затова и технологията на тъкането е наречена котленска, съответно чипровска. Основата на килимите обикновено е била от вълна или от памук, а втъканите нишки – вълнени. Първоначално обагрянето на вълнените нишки се е постигало с естествени багрила. Сред предпочитаните цветове са тъмносиният, аленочервеният, зеленият и черният, като във всеки отделен килим винаги преобладава само един от тях. В зависимост от трудността на елементите и на композицията една тъкачка е изтъкавала средно по два квадратни метра за един месец. И понеже един килим се е тъчал бавно, котленките са се групирали и са си помагали.

За разлика от днес в миналото не всички стаи са били застилани с килими. В най-богатите котленски домове килим е имало само в стаята, отредена за семейни тържества или за гости. Символиката, закодирана в чипровските килими, е древна и вероятно в корените ѝ се крият много магически и религиозни знаци. За чипровските килими и днес продължава да битува вярването, че служат не само за украса и за създаване на уют в дома, но и че носят на къщата и на нейните обитатели добра сполука.

Традицията на килимарското производство е жива и днес в България. Майстори в Котел и Чипровци продължават да тъкат килими по съответните традиционни технологии.

Прочетете изречението и изпълнете задачите от 9. до 12. включително.

0%

1. Текстът информира за:

Вярно! Грешно!

2. В кой абзац на текста се дава информация за продължителността на изработване на килими?

Вярно! Грешно!

3. Кое твърдение е вярно за връзката между текста и таблицата?

Вярно! Грешно!

4. Кое твърдение НЕ се отнася за предназначението на килимите според текста?

Вярно! Грешно!

5. Таблицата НЕ дава информация за:

Вярно! Грешно!

6. Коя от изброените думи ще промени смисъла на подчертаното изречение в таблицата, ако се употреби вместо думата "постоянният"?

Вярно! Грешно!

7. В кой ред всички изброени думи, употребени в текста, са причастия?

Вярно! Грешно!

8. С кой израз може да се замени употребената в таблицата съюзна връзка "защото", без да се промени смисълът на изречението?

Вярно! Грешно!

9. Какъв е видът на местоимението, употребено в изречението от фиг. 2?

Вярно! Грешно!

10. Какъв е видът на изречението от фиг. 2 по състав?

Вярно! Грешно!

11. Каква неизменяема част на речта НЕ е употребена в изречението от фиг. 2?

Вярно! Грешно!

12. В кой ред е посочена форма за минало неопределено време на глагола "се крият"?

Вярно! Грешно!

13. Какво Бай Ганьо счита за „по-практично“ по време на пътуването?

Вярно! Грешно!

14. В коя творба представата за родното пространство се гради чрез назоваването на три реки и на три планини?

Вярно! Грешно!

15. Кой цитат от Йовковата творба „По жицата“ разкрива психологическо преживяване?

Вярно! Грешно!

16. Кое от твърденията НЕ е вярно за творбата „На прощаване в 1868 г.“?

Вярно! Грешно!

17. Лирическият говорител в Славейковата творба „Неразделни“ е:

Вярно! Грешно!

18. В кои две творби присъства художественият образ на змията?

Вярно! Грешно!

18 задачи от изпита по БЕЛ след VII клас