Vergilius_MaroНа 15 октомври 70 г. пр.н.е. е роден древноримският поет Вергилий. Прочут най-вече с трите си големи поеми „Буколики“, „Георгики“ и „Енеида“.  Приписват му се и няколко по-кратки произведения, обикновено обединявани под името „Вергилиево приложение“. Неговата „Енеида“ се превръща в национален епос на Рим и оказва значително влияние върху формирането на съвременната западноевропейска литература.

Съдбата помага на смелите.

Вълкът не се грижи за броя на овцете.

Гладът е лош съветник.

Годините отнасят всичко, дори спомена.

Избирайки боговете си, ние избираме съдбата си.

Навикът, получен на млади години, означава много.

Не се покорявай на бедата, а върви смело срещу нея!

Не се срамувам да кажа онова, за което не се срамувам да мисля.

Разпространявайки се, мълвата набира сила.

Трудът побеждава всичко.