beautifulbookПроект „Живите книги“ стартира в Пловдив. В него за пръв път в България студенти ще четат по метода „Човешка библиотека”. Той дава възможност на участниците (в ролята на читатели) да се срещнат и разговарят с хора (книги) от различни социални групи, към които има изградени предразсъдъци и стереотипи в обществото ни.

„Книгите” ще разкажат своята лична история, трудностите, през които са преминали и как живеят с наложения им стереотип. Преди самите четения участниците ще се включат и в двудневен тренинг за осъзнаване на предразсъдъците, стереотипите и човешките права.

Ако сте студент, харесвате предизвикателствата и искате да „прочетете“ истории, които могат да провокират собствените ви предразсъдъци, станете читател на „Живите книги“, призовават организаторите.

Обучение за проекта ще се проведе на 25 и 26 април в новата сграда на ПУ, зала „Аполон“ от 10 часа, а на 28 април ще са самите четения в библиотека „Иван Вазов“ от 15:00 до 18:00 часа.