spasi knigaРегионална библиотека „Проф. Беню Цонев” в Ловеч стартира кампания „Спаси книга”. Тя се организира в рамките на летните инициативи за деца и юноши. Всеки понеделник и петък от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч. желаещите могат да участват в практически занимания, с които ще помогнат да се запазят изпокъсани и увредени книги. Участниците в инициативата ще се научат как да поправят, залепят и подвързват книги. Те ще се докоснат до тайната как се връща стара книга към нов живот.

Младите хора освен че ще могат да „поправят” любими книги, които вече са поовехтели и се нуждаят от освежаване, ще могат да се докоснат и до уникалната колекция краеведски книги, с които разполага ловешката библиотека. Те отразяват историята на Ловеч, но някои от тях вече не са в добро състояние. За да се съхранят, те се нуждаят от частично реставриране и подвързия. Участниците в инициативата „Спаси книга” ще съдействат за запазването им. Материалите за подвързване осигурява библиотеката.

Отдел „Краезнание” издирва, обработва, съхранява и популяризира архивни документи, публикации, аудиовизуални материали, предмети и други, свързани с историята, географията, флората и фауната, подземните богатства, духовния живот и бита на Ловеч и Ловчанско. Регистрирани са над 300 000 описания на публикации от 1878 г. насам, преглеждани текущо или ретроспективно.