Apologia na srednovekovietoGuzelev t.2Guzelev t.4Издателство „Захарий Стоянов” представя  в петтомник един от патриарсите на българската историческа мисъл – акад. Васил Гюзелев.  Премиерата ще бъде на 14 май (четвъртък) от 18 ч. в  големия салон на Централното управление на БАН.  Събитието е част от инициативата на БАН, Столичната община и издателство „Захарий Стоянов” „Да възродим българския дух”.

Родната Алма матер е естествената среда, в която се развива кариерата  на акад. Васил Гюзелев на блестящ учен и преподавател в областта на средновековната история на България  и Европа (ІV-ХV в.). Той е специализирал византинистика и медиевистика, гръцка и латинска палеография в различни европейски университети и в САЩ. Автор е на 60 книги и около 500 студии и статии, публикувани у нас и в чужбина.

Акад. Васил Гюзелев „живее” със Средновековието, по-точно със света на Българското и Европейското Средновековие, повече от шейсет години. Отличителна негова черта като учен е, че  го проучва главно чрез изворите – тези залостващи врати на всяко историческо познание, чието отваряне почти винаги  е трудно и съпроводено с големи усилия. Но както сам акад. Гюзелев казва: „Понякога изпитвам съмнение, че не съм успял да установя, проумея и изтълкувам всичко, извлечено от изворите. Ала и в такива случаи рядко съм прибягвал до предположението, защото то не е решение на който и да е въпрос или проблем.”

Първият том от петтомника съдържа „Апология на Средновековието”, която носи мотото „Търпението – това е великото качество на Средновековието” – думи на Илия Бешков. В това съчинение ученият посочва постиженията в една историческа епоха, показва магнетичното присъствие на Българското средновековие и описва писанията и изследванията за тази епоха от „Именника на българските ханове” до наше време.  Първият том освен „Апологията” съдържа и извороведческото изследване „Покръстване и християнизация на българите”, което има приложение за домашните/българските/, византийските и поствизантийските, западните и източните извори.

Вторият том  предлага ранната монография  „Княз Борис Първи” и „Кавханите и ичиргу боилите на Българското ханство /VІІ-ХІ в./, а третият включва изследването „Папството и българите през Средновековието /ІХ-ХVв./.

Четвъртият том съдържа „Училища, скриптории, библиотеки и знания в България /ХІІІ-ХІV/. В петия том авторът пише  „Средновековна поезия от и за българите”, която е една от последните му работи. Ранната монография на акад. Гюзелев „Княз Борис първи” стана отново „актуална” не само сред учените-медиевисти, а и сред любителите на историята в навечерието на честванията на годишнината от покръстването.