film-sv-metodii-grafiti-3Филиалът на Столична библиотека в Студентски град се превърна в снимачна площадка на документален филм с работно заглавие „За Методий и буквите“.

Група студенти от Националната художествена академия преобразиха пред окото на камерата стените и колоните в близост до входа на библиотеката. Сценаристи на филма са Десислава Найденова и Ралица Димитрова, режисьорът е Ралица Димитрова, а операторът – Пламен Герасимов. Екипът има амбицията да надскочи обикновеното биографично изреждане на данни за житието на Методий и съдбата на първата славянска азбука.

film-sv-metodii-grafiti-5Филмът се реализира по повод честването през 2015 г. на 1200 години от рождението и 1130 години от смъртта на Свети Методий и ще прехвърли мостове към съвременността, като покаже днешното митологизиране на мисията на солунските братя. Авторитетни учени от различни държави се включват като коментатори към животоописанието на Методий и представят трансформациите на Кирило-Методиевата идея през вековете, превръщането й в част от модерните течения за национална идентичност.

film-sv-metodii-grafiti-8Фабулата на филма е обогатена от съвременни герои, предимно млади хора, които активно и особено емоционално демонстрират своето отношение към славянските равноапостоли и тяхното дело през призмата на собствената си национална култура. Филмът ще бъде не само исторически познавателен, но и обърнат към днешния ден. Ще дава изчерпателна и подробна информация за делото на Методий – приживе и след смъртта му. Неговият образ ще ни обедини, ще обогати разбиранията ни за духовност и отдаденост, твърдят авторите му.