Satirical_Theatre_-_Sofia_2Конкурс за сатирична комедия на името на Алеко Константинов обяви Сатиричният театър в София. Поводът е 152-годишнината от рождението на Щастливеца.

 

Конкурсът е явен като в него могат да участват непубликувани и непоставяни нови сатирични комедии, чийто обем позволява създаване на спектакъл с нормална продължителност от поне 80 минути. Не се разглеждат драматургични миниатюри. Броят на актьорите, необходими за поставянето на текста, не бива да надхвърля 15 души.

 

Победителят ще получи награда от 2500 лева. Има и две поощрения от по 500 лв., съобщиха организаторите.

 

Сатиричният театър „Алеко Константинов“ си запазва правото да постави наградените или една от наградените пиеси до две години след обявяването на наградите.

 

Пиеси се изпращат до 15 ноември 2015 г. на адрес: София 1000, ул. „Стефан Караджа“ 26, Сатиричен театър „Алеко Константинов“ (за конкурса). Необходими са 3 екземпляра, на всеки трябва да е посочен авторът, както и телефон и имейл за контакт. Резултатите ще бъдат обявени на 13 януари 2016 г. – рожденият ден на Алеко.