rebusutКои са св. св. Кирил и Методий, азбуката на чий език създават и на кой народ посвещават делото си? Кое е авторът на кирилицата? Кой е Черноризец Храбър?

Новата книга на издателство „Слово“ „Ребусът св. св. Кирил и Методий“ предлага трибуна на въпросите, които за десетилетия бяха потулени и „забравени“ в угода на нечии чужди интереси. Авторка на книгата е Кина Къдрева – признат писател и изследовател с множество награди, включително и почетния знак „Златен век“ и грамота за заслуги към българската култура. Нейното полемично и живо слово повдига булото на „забравеното“ и задава логичните въпроси, за които предлага логичните отговори.

„Ребусът св. св. Кирил и Методий“ припомня множество интересни факти за един от най-преломните моменти в нашата славна история. Прави нов прочит на събитията и фактите около създаването на българската азбука и предлага нов, по-ясен поглед към политиката на св. цар Борис I и неговия Голям български ход – покръстването на България и присъединяването й към християнска Европа.

Разплита митовете и манипулациите и разбулва истината за азбуката на българския език и делото на св. св. Кирил и Методий. Как и защо възниква Моравската мисия на двамата братя? Защо Моравската мисия е българска мисия всред западните славяни? Защо двамата братя дават мощите на св. Климент не на Константинополската патриаршия, на която са служители, а на римския папски престол?

В книгата „Ребусът св. св. Кирил и Методий“ ще откриете още много други спорни въпроси и загадъчни събития, за които и до днес науката ни не може да предложи категорични отговори и обяснения.