papirusiУчени откриха нов метод за разчитане на прочутите Херкулански папируси, овъглени при изригването на вулкана Везувий през 79 г. Специална рентгенова технология позволява дешифрирането на част от написаното, без да се разгъват свитъците.

Около 1800 папируса са открити през 18 век в древноримския град Херкулан. Те съдържат гръцки философски текстове и са част от библиотеката на епикурейския философ и поет Филодем, който е идентифициран като автор на 44 свитъка.

Съдържанието на повечето от папирусите остава загадка, тъй като от високата температура при изригването на вулкана те са станали на въглени и са изключително крехки. През годините са използвани различни методи за развиването им и немалка част са били унищожени.

Първи опити за развиване на папирусите са направени от Хъмфри Дейви в 1818 и от Ф. К. Сиклър през 1817–1819 г. От 1802 до 1806 г. отец Джон Хайтър развива и частично разчита около 200 папируса. В средата на 20 век само 585 свитъка или фрагмента са напълно развити и 209 са развити отчасти.

Новият метод е разработен от учени от Гренобъл, Неапол и Мюнхен. Той е подобен на компютърната томография, като с помощта на рентгенови лъчи се стига до различните слоеве на овъглените папируси, които остават навити.

По този начин експертите се надяват да открият отдавна изгубени произведения и да разширят познанията си за древногръцката и латинската цивилизация.