Radoi_RalinРъкописи и документи на Радой Ралин ще влизат в националния архивен фонд. За целта правителството одобри разходи в размер на 45 хил. лв., които ще се осигурят на Държавната агенция „Архиви“ чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

 

Става въпрос за документи на писателя, които досега не са публикувани. Те обхващат периода от 1912 г. до 2004 г. и илюстрират не само неговата многообразна литературна и обществена дейност, но и представляват панорама от културни и обществени събития, от десетки знакови личности, с които е поддържал творчески, колегиални и приятелски връзки.

 

Сред документите преобладават оригинална лична и семейна кореспонденция, лични документи, почти цялото му творчество, кореспонденция с обществени организации, съюзи и издателства, печатни отзиви и литературна критика за него, около 2000 оригинални черно-бели и цветни снимки, около 120 оригинални изобразителни материали – шаржове и офорти.

 

Около 30 са акварелните рисунки, подарени с автограф на Радой Ралин. Значителни като количество (над 4000) са и пощенските поздравителни картички, които сами по себе си представляват уникална колекция от полиграфическа гледна точка.

 

Личният архив на писателя представлява културно-документално богатство и ще бъде съхраняван в националния архивен фонд, където се намират архивите и на други достойни и национално значими личности.