bg2На 7 май излиза книгата „Българският език свещен“ на проф. д-р Стефан Брезински. Тя може да се използва едновременно за учебно помагало за студентите филолози и журналисти, но би представлявала интерес и за всеки, интересуващ се от проблемите на българския език.

„Добре би било да се пише и да се говори много сериозно за проблемите на това велико постижение на човечеството – езика като инструмент за изказване на мислите, и най-важно средство за общуване между хората“, казва Проф. Брезински. В книгата той поднася своите дългогодишни  наблюдения и се опитва да помогне на читателите значително да подобрят езиковите си познания и умения. Авторът припомня и делото на радетели на българския език като Иван Богоров, Стефан Младенов, акад. Александър Теодоров-Балан и др.

Освен като учебно помагало, „Българският език свещен“ може да бъде използвана като любопитен и полезен справочник за всеки, който се вълнува и интересува от проблемите на българския език.

Stefan_BrezinskiПроф. д-р Стефан Брезински е преподавател в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ от 1962 г. до 2004 г. Водил е курс по синтаксис в специалността „Българска филология“ и по журналистическа стилистика във Факултета по журналистика и масови комуникации. Автор е на 15 книги, между които „Журналистическа стилистика“, „Трудният български език“, „Българска реч и писмо“, „Езиковата култура, без която (не) можем“, редица монографии, над повече от 500 езикови бележки. Съавтор е на академичната „Граматика на съвременния български книжовен език. Том III. Синтаксис“.