Този лесен тест ще ви помогне да проверите работата на вашия мозък. Вгледайте се в картинката и определете посоката на въртене на момичето. Отговорете веднага, защото ако се съсредоточите, можете да промените посоката.

Vrashhenie-devushki

Ако виждате, че момичето се върти по посока на часовниковата стрелка, вероятно по-активно използвате дясното полукълбо. Ако се върти обратно на посоката на часовниковата стрелка – лявото.

Според проведени наблюдения над групи хора, по-голяма част от хората (около 80%) виждат, че момичето се върти по посока на часовниковата стрелка.

Интересен факт е, че допреди няколко десетилетия не се е придавало особено важно значение на дясното полукълбо. Било е прието, че в някакъв смисъл то е безсмислено. Но с годините учените стигнаха до извода, че точно дясното полукълбо е особено важно за творческото развитие на човека.

За тези, които не са могли да променят посоката, са следващите 3 силуета. Ако бързо погледнете левия или десния, ще видите, че веднага можете да промените посоката на въртене на средния силует. Този тест ще ви помогне да разберете коя част от мозъка ви е най-активна. Автор на картинката с въртящото се момиче е японският дизайнер Нобуюки Каяхара.

Vrashhenie-devushki1

Лявото полукълбо

Обработва вербалната информация. Лявото полукълбо отговаря за езиковите способности, контролира речта и способността за писане и четене. Използвайки именно него човек запомня факти, дати, имена и разпознава математическите символи и числа. То отговаря за аналитичното и логическото мислене.

Дясното полукълбо

Обработва невербалната информация. Дясното полукълбо на мозъка обработва информацията под формата на образи и символи. Използвайки дясното полукълбо, човек мечтае, фантазира и измисля истории. То обработва едновременно много и различна информация и дава възможност да се виждат нещата като цяло, без да се анализират. Дясното полукълбо отговаря също и за творческите способности – рисуване и музика.

Ако се вярва на резултатите от изследване, проведено в Йейлския университет в продължение на пет години, човек, на когото се удава с лекота да промени посоката на въртене на момичето, има IQ по-високо от 160.

А може и всичко това да е просто оптическа илюзия.