25-годишен изследователски проект за творчеството на Йохан Волфганг фон Гьоте стартира в Германия. Това е едно от най-мащабните проучвания в историята на страната, отбелязват немските медии. Крайната цел е създаването на онлайн платформа, която ще дава пълна представа за Гьоте в „цялото му великолепие“.

На базата на десетки хиляди писма, дневници и бележки, написани от и до Гьоте, изследователите ще трябва да сглобят неговия космос, обяснява Бернхард Фишер, завеждащ архива на Гьоте и Шилер във Ваймар. Така в бъдещата платформа ще може да се намери всичко, свързано с твореца.

Програмата, озаглавена „Propylaea Research on Goethe’s Biographica“, е под егидата на фондация фондацията „Weimar Classics“. От правителството и държавните фондове ще се осигуряват по 570 000 евро на година за целия период на изследването.