Dyado_Yoco1Нов разказ „Дядо Йоцо гледа“ пишат последователи на Иван Вазов. Най-добрите творби ще бъдат отличени на 27 юни, когато е рожденият ден на патриарха на българската литература по стар стил.

Конкурсът е анонимен и се организира от община Мездра, Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа“ и Съюза на българските писатели.

Право на участие има всеки български гражданин, без ограничение за възрастта. Темата на разказите тази година е „Любовта към България и преклонението пред нейните красоти“, обясняват от община Мездра.

Ръкописите трябва да са неподписани и да са изпратени в 3 екземпляра, с приложено запечатано малко пликче, съдържащо данните на автора, поставени в голям пощенски  плик, върху който също не са отбелязани имената на автора.

Всеки има право да участва с един разказ, формат – до 5 страници А4, шрифт Таймс Ню роман, размер на шрифта 12, междуредова разрядка 1.5, двустранно подравнен

Текстовете, съобразени с изискванията на конкурса, се изпращат до 22 май 2015 г. на адрес: гр.Мездра – 3100, област Враца, Общината, стая 211, „За конкурса”.

Наградите за първо, второ и трето място са съответно 800, 600 и 400 лв., има и две поощрителни по 300 лв.