nagrada_hr_danovНа 8 май изтича крайният срок за подаване на заявки за участие в конкурса за националната награда „Христо Г. Данов“ 2015, припомнят от Министерството на културата.

Призът е учреден през 1999 г. от Министерството на културата, Национален център за книгата и община Пловдив във връзка с провеждането на “Европейски месец на културата”. Присъжда се ежегодно по случай 24 май за принос в националната книжовна култура през едногодишния период от последното й връчване.

Носителите на наградата в различните категории се определят на конкурсен принцип, а отличията се връчват на тържествена церемония в Стария Пловдив в къщата музей на патриарха на българското книгоиздаване – Хр. Г. Данов.

В конкурса могат да участват физически и юридически лица. Кандидатите попълват формуляр за участие и предоставят по два екземпляра от изданията, придружени с мотивирано предложение, както и евентуално други материали, представящи тяхната дейност. Предложения за участие в конкурса могат да внасят и наблюдаващи актуалния книжовен живот критици. След приключване на обявения срок за приемане на кандидатури, списъкът на всички кандидати се обявява на сайта на Министерството на културата. За присъждане на наградите се назначава жури от председател и осем члена – двама представители на Министерството на културата, един представител на Община Пловдив и шест специалисти в областта на книгата и литературата. Присъждането на наградата се извършва чрез журиране в два кръга.

Категориите са българска и преводна художествена литература, хуманитаристика, изкуство на книгата, издание за деца, книгоразпространение, представяне на българската книга, библиотеки и библиотечно дело, електронно издаване и нови технологии.

Наградата представлява малка пластика, диплом и парична сума.