izlЦенни старопечанти книги са подредени в средновековната църква „Св. Георги“ в Кюстендил. По случай Деня на народните будители там бе открита изложбата „Печатната книга – пазител на българската духовност“.

 

Тя е част от честването на делото на Яков Крайков – първият български печатар, организирано съвместно от Община Кюстендил, Регионалния исторически музей в Кюстендил, Художествената галерия „Владимир Димитров-Майстора“, Центъра за славянско-византийски проучвания и фондацията „Елена и Иван Дуйчеви“.

 

Сред седемте експоната, предоставени от ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“, са Четвероевангелие, отпечатано от йеромонах Лаврентий в манастира „Йоан Предтеча“, близо до Букурещ, второ издание след 1582 г.; „Поучителни слова на Ефрем Сирин“, московско издание от 1667 г., както и екземпляр на първата новобългарска печатна книга „Неделникът“ на Софроний Врачански.

 

От фонда на Регионалния исторически музей са представени 18 старопечатни книги, сред които най-ранните са руски богослужебни – „Псалтир“ от 1718 г., „Месецослов“ от 1767 г., „Четвероевангелие“ от 1779 г., произведения с нравствено-поучителен характер като „Христоития“ на Райно Попович и възрожденски учебници, букварът „Начална книга за децата“ и „Начална аритметика“.

 

Представеното старопечатно книжно богатство в тази изложба е експонирано на фона на ценни възрожденски икони от фонда на Регионалния музей в Кюстендил.