book_slepiСъюзът на слепите в България стартира инициатива „Подари ми история“. Целта е да се осигури достъп на незрящите до книги на български.

 

Всеки може да прочете на глас стихотворение, разказ, повест, роман или друг любим текст и да ги запише в mp3 формат на компютър, диктофон или телефон. Съюзът на слепите в България ще публикува историята на достъпен за говорещи програми сайт, от който всеки незрящ може да я изтегли.

 

За да е напълно ясно каква е целта на записа, участникът в инициативата трябва да прочете в началото следния текст: „Записът е предназначен за ползване от незрящи и е направен в рамките на инициативата на Съюза на слепите в София „Подари ми история“, уточняват от ССБ.

 

Незрящите могат да възприемат текстовата информация по три основни начина – чрез брайловата азбука, чрез компютър с помощта на говорещ софтуер и прослушвайки аудиофайлове. Гласът на софтуера звучи електронно и сухо – съвсем различно е да слушаш интересен текст, прочетен от човек, който се старае, обясняват от организацията.

 

За участниците в инициативата няма никакви ограничения, свързани с възраст, дикция, изразителност и скорост на четенето. Важни са ентусиазмът и съпричастността.

 

„Подари ми история“ не влиза в противоречие със Закона за авторското право и сродните му права. Чл. 24 от него гласи: „Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо: (…) 10. възпроизвеждането на вече разгласени произведения посредством Брайлов шрифт или друг аналогичен метод, ако това не се извършва с цел печалба“, разясняват още от ССБ.

 

Организаторите препоръчват на участниците да се спрат на стихотворение, разказ, повест, роман и т.н., издадени преди повече от 3 г. Това не е срок, предвиден в българското законодателство, а по-скоро толеранс към хората от книжния сектор.

 

Всеки може да провери дали избраното от него произведение не е налично във фонотеката на Съюза на слепите, както и дали някой друг доброволец вече не го е записал.

Подробни инструкции са дадени ТУК