dyado_YocoТотално разместване на литературни произведения, добавяне на нови автори и по-малко български творби очакват родните гимназисти в следващите няколко години. Това показват проектите на новите учебни програми по литература за 3-ти, 4-ти, 7-и, 9-и, 10-и, 11-и и 12-и клас, публикувани вчера от просветното министерство.

„Вариантите се публикуват сега в отговор на искането на учители, социални партньори, родители и издатели да се представи цялостната визия за обучението по съответните предмети. Същинското обществено обсъждане ще започне, когато се публикуват проектите за учебни програми за тези класове“, застраховаха се от ведомството на Меглена Кунева, уточнявайки, че това ще стане в началото на 2017 г., пише в.“Сега“.

До момента са утвърдени нови учебни програми за пет класа. От тази есен новостите влизат в сила за първи и пети клас, макар и със старите учебници. Учениците от 2-ри, 6-и и 8-и клас следва да се образоват по нови програми от учебната 2017/18 г. За останалите класове промените влизат поетапно – за 3-ти, 7-и и 9-и клас – през 2018/19 г., за 4-ти и 10-и клас – през 2019/20 г., и т.н.

Промените в програмата по литература за 7-и клас са минимални – съдържанието остава подчертано българско, тъй като в края на този клас вече ще се завършва основно образование (а не в 8-и, както досега), а и заради предвиденото тогава национално външно оценяване. Седмокласниците и занапред ще изучават „На прощаване“ на Хр. Ботев, „Немили-недраги“ и „Една българка“ на Ив. Вазов, както и по едно произведение на Славейков, Йовков, Яворов и Елин Пелин. Новото тук е, че седмокласниците ще учат емблематичните творби на Д. Чинтулов – „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи“, които според първоначалния вариант на бившия министър Тодор Танев отпадаха от програмите. Екипът на Кунева е решил също да остави „Опълченците на Шипка“ в 7-и клас, както и „До Чикаго и назад“, но творбата на Ал. Константинов остава не с главата „Ниагара“, а с друг откъс. За Бай Ганьо пък младежите вече ще научават не от главата „На гости у Иречека“, а от „Бай Ганьо пътува“, както предложи Танев.

Между 9-12-и клас разместването е драстично. Много от темите, които в момента изучават сегашните деветокласници, слизат в 8-и клас, например – сюжетът за Прометей и Едип, Евангелието от Матея, „Илиада“ (Омир), „Антигона“ (Софокъл), „За буквите“ (Черноризец Храбър) и др. Други обаче отпадат завинаги – „Шестоднев“ (Й. Екзарх), „Беседа против богомилите“ (Презвитер Козма), „Ходене на Богородица по мъките“ и др. Добавят се и чисто нови творби – представители на различните епохи. Просвещението например е представено с откъс от „Пътешествията на Гъливер“ на Дж. Суифт, а романтизмът – с „Лека нощ“ (Из „Странстванията на Чайлд Харолд“), „Тя иде като нощ красива“ на Дж. Байрон, както и две творби на Пушкин – „На А. П.Керн“ и „Аз своя паметник сградих – неръкотворен“. Деветокласниците ще учат за епохата на реализма от „Дядо Горио“ на Балзак, което досега се учеше в 10-и клас, от „Мадам Бовари“ на Г. Флобер, а символизмът ще се изучава със „Сплин“ на Ш. Бодлер, както и с „Униние“ и „Есенна песен“ на Пол Верлен.

„Изворът на Белоногата“ на Славейков също „слиза“ от 10-и в 9-и клас, където се появява и Предисловието от „История славянобългарска“, което разбуни духовете с изпадането си от програмата за 6-и клас. Пет стихотворения на Хр. Ботев, които в момента се изучават в 11-и клас, също се преместват два класа по-надолу – „Майце си“, „Моята молитва“, „Обесването на Васил Левски“ и др. Останалите стихотворения на Ботев са включени в препоръчителен списък, от който младежите могат да изберат две, в които да „различават отличителни за Възраждането светогледни идеи“.

Десетокласниците също ще бъдат „сюрпризирани“ – за този клас отново е предвидена изцяло българска програма заради националното външно оценяване. Сегашните „Декамерон“, „Дон Кихот“ и „Хамлет“ слизат в 8-и клас, а много от другите чужди произведения отпадат изцяло – „Тартюф“, „Робинзон Крузо“, „Граф Монте Кристо“, „Бел ами“, „Шинел“ и др. Добавят се редица български автори, които сега се учат в 11-и клас, но в доста по-окастрен вид – Славейков например е представен само със „Сърце на сърцата“, а в момента се учат „Сън за щастие“, „Псалом за поета“ и т.н. Яворов ще се изучава само с „Обичам те“, „Две хубави очи“ и „Маска“, а другите му творби, като например „Сенки“ или „Ще бъдеш в бяло“, която м. г. се падна на матурата, остават препоръчителни. Вазов пък е представен с „Епопея на забравените“ и отделни глави от „Под игото“, но без „Пряпорец и гусла“, „Линее нашто поколение“ и др. Неговият „Дядо Йоцо гледа“, който сега се учи в 11-и клас и според варианта на Танев отиваше в 10-и клас, според варианта на Кунева изчезва безследно от учебните програми. Същото се случва и с „Българи от старо време“ на Каравелов, както и с „Чичовци“ на Вазов и фейлетоните на Ал. Константинов (сега в 11-и клас). В 10-и клас се добавят и две нови произведения – „Дърво без корен“ на Н. Хайтов и „Нежната спирала“ на Й. Радичков. „Тютюн“ също слиза в 10-и клас от 12-и, където се учи в момента.

В последните два класа на средното образование също е наблегнато на българската литература. Единадесетокласниците занапред ще учат „Железният светилник“ на Д. Талев (досега в 12-и клас), „Криворазбраната цивилизация“ на Д. Войников (досега в 10-и клас), както и по едно-две произведения на Петко Славейков, Яворов, Смирненски, Вапцаров и др. (досега се учеха доста повече). За дванадесетокласниците пък са предвидени съвременни автори като Е. Багряна („Потомка“), Хр. Фотев („Колко си хубава“), Б. Христов („Честен кръст“), В. Пасков („Балада за Г. Хених“) и др. Предвиденото във варианта на Танев произведение на Блага Димитрова „Любов“ отпада от проекта на Кунева. Другата част от съвременна българска литература, която сега се учи в 8-и клас („Тихият пролетен дъжд“ на Н. Лилиев, „Крадецът на праскови“ на Е. Станев или пък „Японски филм“ на В. Петров“), също не се появява в никой от останалите класове.

Източник: segabg.com