SU-5-1Тема върху поемата „Септември“ на Гео Милев или съпоставка на цитати от стихотворения на Иван Вазов и Пейо Яворов – това са вариантите, между които могат да избират кандидат-студентите на изпита по литература в СУ“Св.Климент Охридски“.

Точно същите трима автори се паднаха преди три години. Гео Милев бе изтеглен и през 2015 г.

Изпитът започна в 9.00 часа в зала 65 в Ректората. Заявления да се яват на него са подали 951 кандидат-студенти, съобщиха от университета.

SU-5Любомир Панайотов от Варна изтегли темата от вариант 1, по който кандидатите могат да изберат да пишат: „Вяра и лъжа в поемата „Септември“ на Гео Милев“

При избор на втората тема, която бе изтеглена от Виктор Иванов от София, кандидат-студентите трябва да съпоставят цитатите и да осмислят заложените в тях проблеми:

 

…питат ли ме де й земята,
що най-любя на светът.

Тамо, аз ще отговоря,
де се белий Дунав лей,
де от изток Черно море
се бунтува и светлей…

Иван Вазов „Де е България“

и

И ти си в мене – ти, родино моя!
И аз те имам: радостта е скръб…

Пейо Яворов, „Родина“

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите, пожела им успех и да покажат знанията си, както и че са достойни да се присъединят към академичната общност на Софийския университет. Председател на изпитната комисия е проф. Иван Иванов от Факултета по славянски филологии на Софийския университет.

С успешно издържан изпит по български език и литература кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет: Философия; Психология; Социология; Културология; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Балканистика; Румънска филология; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.