sh2Британският учен Марк Грифитс твърди, че е открил неизвестен досега портрет на Шекспир, съобщи BBC News. Изображението е намерено в книгата на натуралиста Джон Джерард The Herball or Generall Historie of Plantes, публикувана през 1598 г. За разпознаването на драматурга помогнало дешифрирането на символите в гравюрата.

„Точно така е изглеждал Шекспир в разцвета на силите си, портретът е рисуван по натура“, отбелязва Грифитс, въпреки че хипотезата му засега не е потвърдена от научната общност.

На заглавната страница на книгата на Джерард са нарисувани 4 мъжки фигури. Една от тях държи в ръце растението Фритилария и кочан царевица — според Грифитс това са символи, насочващи към поемата на Шекспир „Венера и Адонис“ и трагедията му „Тит Андроник“. Той добавя, че когато този труд по ботаника излиза, драматургът вече е известен в Англия.

Това не е първото изображение на Шекспир, за което се твърди, че е рисувано по натура. През 2009 г. подобна рисунка бе намерена от други изследователи, но по-късно се доказа, че на нея е запечатан някой друг.