Учители откриха грешка в теста, който се падна на националното външно оценяване по български език и литература след 7. клас.

Задача №17 изисква учениците да препишат текст, като поправят допуснатите в него 14 грешки – правописни, пунктуационни и при членуване.

Оказва се обаче, че грешките са с една повече – 15.

Уверете се сами.

Текстът с грешките:

Предпочитана и утричана бутилираната вода се налага като беспорен фаворит на световният пазар сред напитките. Тя е станала не разделна част от живота ни и е едно от най голямите потребителски явления на нашето савремие. Засилената ѝ употреба, се свързва с идеята за намаляване на консомацията на беззалкохолните напитки, като следва да се отчете и факта, че е лесно приносима и достъпна в търгофската мрежа.

Същият текст, но с коригираните грешки:

Предпочитана и отричана (1), (2) бутилираната вода се налага като безспорен (3) фаворит на световния (4) пазар сред напитките. Тя е станала неразделна (5) част от живота ни и е едно от найголемите (6,7) потребителски явления на нашето съвремие (8). Засилената ѝ употреба (9) се свързва с идеята за намаляване на консумацията (10) на безалкохолните (11) напитки, като следва да се отчете и фактът (12), че е леснопреносима (13, 14) и достъпна в търговската (15) мрежа.

Спорната задача не е за подценяване, защото е разколебала, объркала и забавила децата по време на изпита, коментират учителите.

По-късно от МОН дадоха следното обяснение: „Независимо от това, че в текста словосъчетанието лесно преносима не е използвано като сложна дума и е правилно да се пише разделно в съответствие с Официалния правописен речник на българския език (виж. 55.6 и 53.17.1), за вярно ще се приема и леснопреносима“.

В същия речник на стр. 354 думата „леснопреносим“ е написана слято.

На задача №17 седмокласниците ще получат по 1 т. за всяка поправена грешка, но не повече от 14 т.

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ