Thomas_Mann_1929На 12 август 1955 г. умира германският писател Томас Ман. Носител на Нобелова награда за литература за романа „Буденброкови“.

Няма нищо по-нехигиенично от живота.

Опознавайки себе си, човек се променя.

Нашият страх е източник на смелост за враговете ни.

Философията е царица на всички науки.

Човек е млад или стар, в зависимост от това как се чувства.

Човекът е загадка, и в основата на човечността винаги лежи преклонението пред тази загадка.

В името на доброто и любовта, човек не трябва да позволява на смъртта да обсеби мислите му.

Война – само страхливо избягване на проблемите на мирното време.

Писател – това е човек, който пише по-трудно, отколкото останалите хора.

Времето е скъпоценен подарък, който ни е даден, за да станем чрез него по-умни, по-добри, по-зрели и съвършени.