nosht11 български града посрещат новата „Нощ на литературата“. Между 18:00 и 22:00 ч. на 13 май актьори, писатели и други публични личности ще четат откъси от творби на съвременни европейски автори, издадени след 2000 г. България се включва за четвърти път в европейската инициатива. В София ще има 12 „читателски гнезда“, съсредоточени около района на ул.“Шипка“ и „Оборище“. В тях ще бъдат представи 12 различни книги. Нощни четения ще има също в Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Перник, Пловдив, Русе, Стара Загора, Шумен.
Всеки слушател ще има възможност да събира печати от „читателските гнезда“. В края на Нощта в 21.30 ч. всички получили поне пет печата ще могат да участват в томбола. Изтеглените победители ще получат за награда една от четените книги.“Нощ на литературата“ е международно събитие, в което за девети път ще се включат десетки европейски градове. Целта е представяне на преводна съвременна европейска литература и запознаване с нови и непознати за отделната дестинация автори. На 13 май едновременно във всички участващи градове ще се проведат публични четения от произведения на европейски автори. Чете се в нетрадиционни градски пространства от известни актьори или публични личности, като във всяко „гнездо“ се представя по един отделен откъс на всеки половин час. Така слушателите имат възможност да се докоснат до литературите на различни страни в рамките само на една нощ.