rechnikНовият български правописен речник е пълен с противоречия. Това стана ясно при представянето на мащабно изследване, дело на преподавателката от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ гл. ас. д-р Теофана Гайдарова.

Книгата й „Новото в новия български правописен речник“ е първото по рода си у нас мащабно съпоставително изследване на трите нормативни правописни речника на съвременния български език (от 1983 г. до 2012 г.).

„То не е предназначено за тесния специалист, а за широката аудитория – ученици, учители, студенти“ обясни издателят Стефан Пеев.

Зад книгата се крият 20 години труд и наблюдения върху измененията в българския език, посочи д-р Гайдарова.

„В последния правописен речник на българския книжовен език, излязъл през 2012 г., има разминавания с част от досегашните норми, което много затруднява хората, които го ползват. Затова реших да обединя в книга новостите в новия български правописен речник“, обясни д-р Теофана Гайдарова. На достъпен и разбираем език са представени правилата, изключенията, новостите и нерешените проблеми в българския правопис и пунктуация.

Само за 10 години в две последователни издания на правописния речник има много нови думи и думи, които вече са с променен правопис или са дублети, което обърква ползвателите.

Д-р Гайдарова бе категорична, че преди да се пристъпи към създаването на нов речник, трябва да се помисли сериозно за промяна на теоретичната база по отношение на слято и полуслято писане, защото правилата са от 50-те години на миналия век.

Тя даде и предложение новостите в новия правописен речник да бъдат добавени с притурки.

„Притурките с описани единствено новостите ще улесни много хората, които боравят с речника. Нелепо е да се губи време и интелектуален труд в търсене на нововъведенията из целия речник“, смята д-р Гайдарова.

Тя бе категорична, че езиковедите от института на БАН следва да потърсят начини за съвместна работа със специалистите от университетите в София, Пловдив, Велико Търново и Шумен, които също изследват езика.

До този момент обаче, такава комуникация не е осъществена, заключи проф. Гайдарова, цитирана от „Дарик радио“.