New diplomacy-Cover-PrintКакви са тенденциите в развитието на международните отношения? Как технологичните, социалните и политическите промени влияят върху дипломацията? Каква е ролята на събитията от 11 септември в международните отношения и дипломация?

„Новата дипломация” от Шон Риардън е най-новото попълнение в „Темите на 21. век”. Поредицата предлага книги, които са посветени на съвременните световни проблеми като икономическата криза, глобализацията, вълната от протести, заляла почти целия свят, новите тенденции в международната дипломация и други.

Риардън осъжда насилието и пледира за реална политика и по-активна дипломация, която да е основана на насърчаването на идеи и утвърждаването на ценности. Той смята, че това е по-добрият начин за защита на дългосрочните интереси на Запада. Настоявайки за това, той твърди, че трябва да има радикално преструктуриране на дипломатическите служби, заменяне на йерархията с мрежови структури, както и създаването на нови форми на глобално управление, които включват неправителствени организации и частния сектор.

„Новата дипломация”, 204 с., цена: 11.99 лв.

Предговор

Тази книга бе създадена въз основа на шестнайсет години работа в британските дипломатически служби. Преди всичко съм благодарен на моята съпруга. С времето в мен растеше загрижеността, че културата и структурата на традиционните дипломатически служби вече не отговарят на предизвикателствата на съвременния свят. Дипломатическите служби вече не предоставят стойностни услуги за тези, които плащат за тях, а именно гражданите на страните, които представляват, нито пък съдействат успешно за стабилизиране на все по-несигурния и опасен свят. Настоящата книга няма за цел да дава категорични оценки по темата. По-скоро тя цели да предизвика един важен според мен, дебат, ако трябва да се избегнат някои от най-лошите опасности в новото столетие. Събитията от 11 септември само показаха, и то твърде ясно, че живеем в свят, изложен на големи рискове, свят, в който дори и гражданите на единствената глобална свръхсила не са вече в безопасност; реалност – резултат на провали в международната политика. Книгата не е голяма и се плъзга по много теми, които сами по себе си заслужават отделни теоретични разработки. Надявам се, че и други хора ще имат куража да подхванат, даже по-детайлно, тези теми, независимо дали са съгласни, или не с моите встъпителни анализи. Надявам се също, че и самите дипломати няма да пренебрегнат критичните бележки, защото те и преди бяха склонни към критичност, а и конструктивно се включваха в подобни дебати.

Книгата несъмнено е критична към дипломатическите служби, включително и към тази, която някога плащаше заплатата ми. В същото време книгата не цели атака срещу самите дипломати – нито към бивши колеги, нито към тези от други служби. Във всички сектори работят умни и способни дипломати, посветени на служене на своите страни. Много от тях са били готови на сериозни жертви в името на работата си. Критиката ми е насочена преди всичко към културата и структурите, което обяснява защо техните жертви са постигали толкова малко.

Като начинаещ автор би трябвало да благодаря на много хора. Много бивши колеги в течение на годините ми помагаха да оформя моите умозаключения. Няма да ги притеснявам, като ги изреждам поименно. В същото време мога да спомена други: Джон Грей, Марк Лиънард, Пери Шести, Джон Уджър и Пол Ормъроуд ми оказаха голяма помощ с преценките си за отделни откъси от книгата, както и анонимните читатели към издателство “Полити”. Дейвид Хелд подкрепи проекта и любезно предложи да публикува произведението. Моите редактори проявиха търпение, далеч по-голямо от това, което очаквах.

Преди всичко трябва да благодаря на съпругата си Джени и синовете ми Томас и Фергюс за тяхната любов, подкрепа и грижа.

Посвещавам на Джени, Томас и Фергюс