Marko_Ganchev

На 13 февруари 1932 година е роден писателят Марко Ганчев – хуморист и сатирик, автор на детска литература. Изключен от БКП и СДС.

„От БКП ме изключиха, защото не гласувах резолюцията срещу Солженицин. Заедно с Валери Петров, Гочо Гочев, Христо Ганев.

От СДС ме изключиха, защото гласувах за Конституцията.

Ама който ме е изключвал, все се е разпаднал“, казва писателят.

Нищо смешно

Нищо смешно във времето днешно.
И защо е така го разбрах:
нищо не може да бъде смешно,
когато всичкото е за смях.

Към Христо Ботев

Тежко, брате, се живее
днес глупците са разбрани –
гупавият не умее
да додее със идеи,
с разбирателство се храни.

С едничко камъче

За количеството и качеството
в нашата ера
истината от мене ще чуеш:
и с едничко камъче
можеш да направиш кариера,
стига да не го изплюеш.

По бялото поле на Паскал

Дори към мисълта велика
добавя нещичко светът:
„Човек е мислеща тръстика,
с която кошници плетат.“

Деца, учете без умора

Деца, учете без умора!
Защо ли? Ей че прост въпрос:
животът иска умни хора,
защото той е много прост.

Естествено

Не вярно, че жената е преструвалник,
а мъжът е човек по-естествен:
жената е женствена пред своя началник,
а мъжът пред своя не е мъжествен.

Българска майка юнашка

Още щом го зачене,
назначен е.

Ръководно правило

Един неизбежен избор те чака
между две неизбежни несгоди:
или ти да ръководиш глупака,
или той да те ръководи.

Статистика

Подобрява се положението
на главатар от населението.

Към Алеко Константинов

Разни хора, разни идеали.
Тъй е, бай Алеко, знам.
Ала всички казват, че търчали
зарад идеал голям.

Критично оптимистично

По-рано като кажеш нещо критично,
един го разнася и го изопачава,
друг го разнася и го преиначава,
трети го разнася и го порицава.
А сега е съвсем различно:
произнасяй си слово критично –
дето го кажеш, там си остава.

Мида и пирамида

Някъде на Хеопсовата пирамида
била взидана черупка от мида.
И се порвикнала мидата:
– Аз съм върхът на пирамидата.
Добре, ама народът не види,
че по пирамидата има миди.

Поуката е, че трябва да види.

За природата на нещата

На природата за два бука
чак толкова не й пука.
Пò се чувства ощетена,
че правим от тях три вретена.

Призив към електротехниците

Никой да не прави кисела физиономия,
никой да не се цупи и въси:
Късите съединения за икономия
ще ги правите още по-къси.

 

(Из „Къси съединения“, 1989)