Chesterton2

На 29 май 1874 г. е роден Гилбърт Кийт Честъртън – британски писател, поет, публицист. Автор е на над 100 произведения, писани между 1900 и 1936 година, но остава популярен най-вече с детективските си текстове, в които главен „разследващ“ е католическият свещеник отец Браун.

Мълчанието е непоносима реплика.

Всеки иска, да го информират честно, безпристрастно, правдиво и в пълно съответствие с неговите възгледи.

Когато човечеството вече не произвежда на света щастливи хора, то започва да произвежда оптимисти.

Роман, в който няма смърт, изглежда за мен роман, в който няма живот.

От долината човек вижда нещата големи, а от върха — дребни.

За да бъдеш достатъчно умен да докопаш всичките пари, трябва да си достатъчно глупав да ги искаш.

Да си журналист до голяма степен значи да съобщаваш, че лорд Джоунс се е споминал, на хора, които изобщо не са подозирали за съществуването на лорд Джоунс

Ако Господ не съществува, няма да има атеисти.

Никога не събаряйте една ограда, преди да разберете причината за построяването й.

Психоанализа – това е изповед без опрощение на греховете.

На света няма такова понятие, като безинтересна тема. Затова има такова понятие, като безразличен човек.

Растяща потребност в силния човек – неопровержим признак на слабост.

Силата на всеки художник е в умението да укротява своята невъздържаност.

На света няма думи, способни да изразят разликата между самота и дружба.

Насилието над човек – това не е насилие, а метеж, защото всеки човек е крал.

Живота е твърде добър, че да му се наслаждаваш.

Достигнал съм до извода, че оптимистът счита всички за добри, освен песимиста, а песимиста счита за лоши всички, освен него самият.

Бедните се бунтуват понякога и само против лошата власт; богатите – винаги и против всяка.

В упоението на победата се забравят грешки и възникват крайности.

Лекомислието на нашето общество се проявява в това, че то отдавна е забравило как да се надсмива над себе си.

Да слушаш музика по време на ядене – обида за готвача и за цигуларя.

Съвременният град е уродлив не защото, той е град, а понеже, той е джунгла…

Луд – това е човек, който се е лишил от всичко, с изключение на разума.

Търпимостта е добродетел на хората без убеждения.

Убиецът убива човека, самоубиецът – човечеството.

Този, който иска всичко, не иска нищо.

Фанатик – този, който възприема на сериозно собственото си мнение.

Литературата и белетристиката са съвършено различни неща. Литературата е само лукс, белетристиката – необходимост.

Човек може да претендира за ум, но да претендира за остроумие не може.

Демокрацията означават съвет на необразованите, аристокрацията – съвет на слабо образованите.

Единственият минус на нашата демокрация е в това, че тя не търпи равенство.

Добрият роман казва истината за своите герои, лошият – за своя автор.

Приятелите те обичат, такъв какъвто си; жената те обича и иска да направи от теб друг човек.

Всички хора, които действително вярват в себе си, се намират в лудница.

Интелектуалците се делят на две категории: едните се покланят на интелекта, другите го използват.

Изкуството – то е винаги ограничение. Смисълът на всяка картина е в нейната рамка.

От очите към сърцето е положена пътека, която не минава през интелекта.

Първата от най-демократичните доктрини се заключава в това, че всички хора са интересни.