vaocarovНаследниците на Никола Вапцаров са подали искова молба за обезщетение от 555 031 лв. за пропуснати ползи към „Музеен комплекс“ и община Банско.

 

Роднините на поета по линия на брат му Борис предявяват претенции, защото не могли да използват имота си от 2003 г. до момента, както става ясно от молбата, с която в. „168 часа“ разполага. Там пише следното: „При така изяснената фактическа обстановка и приложените писмени доказателства, установяващи, че ищците са съсобственици на процесния имот, община Банско и Музеен комплекс са ни лишили от възможността да ползваме имота си, поради което у нас се явява безспорния интерес от завеждане на настоящата претенция върху процесния имот, представляващ безспорно наша собственост.“

 

Пропуснатите ползи, които трябва да се компенсират според тях, са изчислени като наем за последните 11 години.

 

„Обедняването, което сме претърпели от обстоятелството, че сме били лишени да ползваме имота си, следва да се изчисли на база наем в размер на 4 евро за кв.м от квадратурата на имота, или 1368 евро с левова стойност 2692 лв. месечно. За периода от 28.08.2003 до 28.02.2014 обезщетението, което ни дължи ответникът, възлиза на 339 192 лв. Законната лихва за този период е 215 228 лв.“, както е посочено в исковата молба.

 

В момента все още не е насрочено първото заседание на делото. Изтича едномесечният срок, в който трябва да се отговори на исковата молба. Досега музеят и общината са водели доста дела със семейство Вапцарови, но винаги с роднините по линия на брата на поета Борис. „168 часа“ потърси директора на музейния комплекс Светла Барякова, според която претенцията е неоснователна.

 

„Вапцарови искат да си върнат къщата в центъра на Банско още от 1999 г., но ние имаме договор за покупко-продажба от 1952 г. В него пише, че наследниците са си получили обезщетението. Общината винаги е мислила за тях. През 1981 г. община Банско предоставя жилище на Райна Вапцарова. Освен това им е дадено общинско място, където в момента се намира техният хотел“, твърди Барякова. Според договора на роднините тогава са преведени 19 648 лв., както следва: Борис – 4911 лв, Елена – 8158 лв., Райна – 4911 лв. и Бойка 1648 лв. „Комитетът за наука, изкуство и култура откупува, а не отчуждава имота от наследниците и в документа това ясно се вижда“, пояснява директорът.