bazar

На 24 май, Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, започва най-голямото пролетно книжно изложение у нас.

Пролетният базар на книгата предлага над 1000 кв. м. разходка сред книгите, представяйки близо 100 български книгоиздатели и книготърговци.

В рамките на шестте дни на изложението, в Национален дворец на културата, както и на различни места в София ще се проведат над 55 събития – премиери на книги, четения и срещи с повече от 50 български автори.

Ето програмата за първия ден на базара:

24 май (вторник)

24-29 май
Изложба на фотографии от книгата „Нови 101 отбивки”
Фотографска изложба на различни дестинации, описани в книгата
„Нови 101 отбивки” на Иван Михалев и Елина Цанкова. 44 авторски
фотографии от спиращи дъха места в България.
Представя: Михалев, Цанкова и изд. „Сиела“
Място: ляв полуетаж, НДК

11:00
Официално откриване на „Пролетния базар на книгата“
Място: Централно фоайе, НДК

11:00
Среща с автограф с Георги Господинов и „Там, където не сме“
Новата поетическа книга от Георги Господинов събира стихове, пи-
сани през последните десет години и неиздавани досега. В стихо-
сбирката има нещо от личната и световна меланхолия на „Физика
на тъгата“, от новата тревожност в градовете на света.
Представя: изд. „Жанет 45“
Място: щанд 327

16:00
Представяне на сборника „Черга пъстроцветна”
Сборникът съдържа 50 разказа и 50 стихотворения на 66 българ-
ски автори от различни страни, публикувани през 2015 г. в литера-
турната рубрика на базирания в Чикаго български информационен
портал www.еurochicago.com.
Представя: Дарителски фонд „Черга пъстроцветна“
Място: сцена / ляв полуетаж, НДК

17:00
Книга с автограф – Мирела Иванова
Мирела Иванова – знаково име на модерната българска и евро-
пейска поезия, събира в книгата „Площад България“ най-предста-
вителните си, провокативни и прозорливи публицистични текстове,
писани през годините за Дойче веле.
Представя: изд. „Хермес“
Място: щанд № 328

18:00
Книга с автограф – Владимир Зарев
Владимир Зарев е един от най-четените съвременни български
писатели. Автор е на емблематичните романи „Светове”, „Лето
1850“, „Разруха“, „Орлов мост“ и др. Негови творби са превеждани
в Германия, Русия, САЩ, Чехия, Полша, Унгария, Румъния, Турция,
Хърватия, Сърбия.
„Владимир Зарев е изключително явление в българската литерату-
ра.“ – „Нойе Цюрхер Цайтунг“
Представя: изд. „Хермес“
Място: щанд № 328

19:00
Годишни награди „Рицар на книгата“
Наградите „Рицар на книгата“ са израз на признателността на Асо-
циация „Българска книга“ към хората, чиято ежедневна работа
през изминалата година е била свързана с книгите. Техните идеи,
творчество и най-вече упорит труд помагат на българските книги да
стигнат до читателите и да получат уважението и популярността,
които заслужават.
Представя: Асоциация „Българска книга“
Вход с покани.
Място: Литературен клуб „Перото“, НДК