konkurs-za-kratak-razkaz

Конкурс за кратък разказ на тема „Смелостта е началото на победата“ организират Audioknigi.bg и Kafene.bg.

„Избрахме тази мисъл на древногръцкия историк, философ и есеист Плутарх, защото смятаме, че смелостта не е запазено качество само по време на война или на извънредни житейски обстоятелства, когато почти или съвсем сме стигнали дъното, но също и въпрос на всекидневието, когато непрекъснато правим своите малки и големи избори. Надяваме се, да намерите вдъхновение и смелост да се включите в конкурса ни“, казват организаторите.

Жури ще отлици 5-те най-добри произведения, които за награда ще получат индивидуален, безплатен аудио запис от Audioknigi.bg.

Авторите имат свободата да разгърнат темата както желаят – в реалистичен, хумористичен или фантастичен разказ. Всеки има право да участва само с един текст. Разказите не трябва да са публикувани в периодичния печат, сборници, електронни медии или социалните мрежи. Друго изискване е авторите да бъдат над 18 години.

Дължината на тескта трябва да е от 1 до 3 машинописни листа, файловете да са във формат .doc или .odt, шрифтът – Times New Roman, големина 12.

Участниците могат да изпращат разказите си до 20 май 2015 г. на e-mail: konkurs@kafene.bg
Победителите ще бъдат обявени на 25 май.