writingМлади автори ще премерят сили в осмото издание на Националния литературен конкурс „Яна Язова“ в Лом. Организатори са общината и Народно читалище „Постоянство 1858″.

 

Участниците могат да изпратят до 3 разказа, които не са награждавани в други конкурси, в три екземпляра. Размерът на творбите трябва да е до 5 машинописни страници. Конкурсът е анонимен, като авторите трябва да са на възраст от 14 до 35 години.

 

Крайният срок за изпращане на разказите е 30 септември 2014 г. на следния адрес:
3600 гр. Лом, ул. Славянска № 1, Йорданка Тушанска – главен библиотекар в НЧ „Постоянство“.

 

Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка. Данните за участника да се поставят в отделен плик.

 

Ще бъдат присъдени три награди:

 

I  награда  – 200лв.

II награда  – 150лв.

III награда – 100лв.

 

Ще има и специална награда за участник от Лом.

 

Резултатите ще бъдат обявени на 20 октомври 2014 г.на сайта на Община Лом:http://www.lom.bg/

 

Наградите ще бъдат връчени на 23 октомври 2014г.