Lubovta_pri_socializmaСБОРНИК СТАТИИ

Съставителство и редакция: Даниела Колева

Темата за любовта при социализма е колкото интригуваща, толкова и рискована заради големите обещания, които съдържа, разнопосочните очаквания, които формира, и най-вече заради усещането за един нередуцируем остатък, който сякаш не може да бъде обхванат, още по-малко – обяснен от наличните подходи. Приемайки това предизвикателство, съставянето на подобен сборник се ръководи от скромната амбиция да очертае едно бяло петно в знанията за социализма и да предложи възможни изследователски перспективи към него.

СЪДЪРЖАНИЕ

Конструиране на социалистическа образцовост

■     Виолета Дечева

Любов и драма: драматургични и сценични парадигми

■     Надежда Александрова

Любовта и безстрашието в биографичните разкази за Ана Вентура

■     Биляна Раева

Любовта към предприятието и към професията в Металургичен комбинат „Кремиковци“

■     Надежда Гълъбова

Море от любов. Разказите за/на Дончо и Юлия Папазови

 

Образи на любовта в популярната култура

■     Галина Гончарова

Любовта към поета/поезията в писма и социалистическите мащаби на младата литературна звезда

■     Николай Вуков

Младежта и нейните „любовни трепети“ при социализма: обявите за запознанства и читателските писма в сп. Младеж

■     Ивайло Александров

Любовният образ на жената в българската соцреклама: от публично към интимно (сп. Отечество,70-те – 80-те години на ХХ век)

 

Еротика и секс: между стигматизацията и евфемизацията

Бойко Пенчев

Национал-еротиката на социализма

■     Георги Господинов

Секс по време на социализъм: хигиена, медицина и физкултура

■     Михаил Груев

Платената любов в България през 40-те – 60-те години на ХХ век

■     Вивиан Праматароф-Хамбургер

За незаконната и невъзможна любов

 

Право на любов и тайна: два прочита на един казус

Дарин Тенев

Правото на тайна и субективацията (върху фрагмент от ученически дневник от 1964 – 1965 г.)

■     Тодор Христов

Право на любов: удвояването на държавната от партийната власт и тактиката на правата