Стивън Кинг
Стивън Кинг

На 21 септември – рожденият ден на Стивън Кинг, изтича крайният срок за участие в конкурса за разказ „Вдъхновени от Краля“. Организатори са списание „Дракус” и издателство „Гаяна”.

 

Участниците трябва да изпратят свой разказ до 6666 думи, вдъхновен от Стивън Кинг. Задължително изискване е да напише и до една страница свободен текст, с който да обясни по какъв начин е бил вдъхновен (от произведение, герой и т.н.).

 

Всеки автор може да участва с по един разказ, шрифт Times New Roman, големина 12, формат .doc. Текстовете трябва да се изпратят на e-mail: dracus@abv.bg.

 

Отличените разкази ще бъдат издадени в самостоятелен сборник до края на годината. Авторите, чиито произведения са включени в сборника, ще получат авторски екземпляри от него.