Федерико Гарсия Лорка (5 юни 1898 - 19 август 1936)

На 5 юни 1898 г. е роден испанският поет и драматург Федерико Гарсия Лорка. Емблематична фигура от т.нар. Поколение ’27. Разстрелян от националистите в началото на Испанската гражданска война.

  • Който не почука на сърцето, напразно ще чука на вратата.
  • В Испания, мъртвите са по-живи от мъртвите във всяка друга страна по света.
  • Както не съм бил притеснен да се родя, така не се притеснявам и да умра.
  • Въображението е синоним на способността за открития.
  • Артистът, особено поетът, е много често анархист в най-пълния смисъл на думата. Той трябва да обръща внимание само на 3 силни гласа – гласа на смъртта, гласа на любовта и гласа на изкуството.
  • В сърцето на всяко велико изкуство е необходимо да има меланхолия.
  • Всички ние сме любопитни към това, което може да ни нарани.
  • Поетът трябва да бъде професор на петте чувства и да отваря вратите между тях.