booksИздадените книги в България се увеличават, но тиражите им падат. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за 2014 г.

През миналата година са публикувани 6443 книги с общ тираж 2 982 280 броя. 6000 са новите издания, а останалите 443 са препечатани. Средният тираж на едно заглавие е около 462 броя.

От НСИ посочват, че в сравнение с предходната 2013 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава с 9,7%, докато средният тираж намалява със 17,4%.

Най-много нови заглавия има в художествена литература за възрастни – 2607 , или 34,7% от всички издадени книги, следва научната литература с 1403 заглавия, или 18,7%, и учебна литература – 1345 или 17,9%.

Относителният дял на тиража на художествената литература за възрастни е 27,6% от цялата издадена продукция, на популярната литература – 16,7%, а на учебната литература – 12,7%, на научната – 9,3% .

Броят на издадените книги с детско-юношеска тематика е 671 с тираж 1,21 млн. От тях детската художествена литература включва 484 заглавия с тираж 886 хил. екземпляра, или 6,4% от цялата издадена продукция и 22% от общия тираж.

През 2014 г. заглавията на оригиналната литература (български издания) са 5726, или 76,2% от общо издадените книги и брошури, като делът на тиража е 49,5%.

Преводните заглавия са 1789 с тираж около 2 млн. Над половината от тях са заглавия, преведени от английски език (56,4%), следват преведените от немски – 8%, от руски – 6,8%, и от френски език – 5,1%.