МОН публикува на сайта си ключа с верните отговори на изпитния вариант от националното външно оценяване по български език и литература след 7. клас.

За спорната задача №17 учениците могат да получат 14 точки – по една за всяка поправена грешка.

Със звездичка експертите на МОН са дали следното обяснение: „Независимо от това, че в текста словосъчетанието лесно преносима не е използвано като сложна дума и е правилно да се пише разделно в съответствие с Официалния правописен речник на българския език (виж. 55.6 и 53.17.1), за вярно ще се приема и леснопреносима“.

ОТКРИХА ГРЕШКА В ТЕСТА ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ