Dont-Know-What-To-Write-About„Доктор съм на филологическите науки и темата на дисертацията ми е „Конструктивни обособености на езика на поезията“. Реших да помогна на внука ми по български език и литература. Обаче не успях да отговоря на долупосочения въпрос и моля да ми бъде обяснено от приятелите, сред които има поети, философи и професори. Благодаря.

За да не изглеждам съвсем тъпа, предполагам, че отговорът е „синекдоха”, но не мога да го обясня на едно 18 годишно момче, което след още няколко подобни въпроси няма никога нищо да прочете от Вазов. И после защо преписвали. Ами и аз щях да преписвам.

В поезията на Иван Вазов отношението между природа и родина може да бъде определено с термина:
А) апосиопеза
Б) хронотоп
В) плеоназъм
Г) синекдоха

Въпросът «Има ли нещо гнило в МОН?» може да се определи с термина?

А. алюзия
Б. зевгма
В. риторичен въпрос
Г.чистата истина

Нарочно си написах званията, от които файда няма, защото наистина не можах да реша теста на детето…Не може така да се изучава литература. Вредно е. И затова децата ще слушат чалга. Внукът ми ходи на постановката на „Хъшове” и беше много възторжен. А в училището му убиха всяко желание да чете. Нещо трябва да се направи“.

Рада Александрова:  Аз затова се карам с великите професори тук /нямам предвид вас/ и затова смятам, че децата ще намразят не само Вазов и Ботев, но и всякакво четене и поезия. Така набутани в рамките на термините, с така поставените въпроси, честно, аз бих избягала от час. Не че и ние не научихме литературните термини. Научихме ги и ги забравихме. Но обикнахме литературата и поезията. Което сега великите постмодерни учебникари правят невъзможно! Наистина, не мога да си намеря място, откакто разбрах от студията на един голям наш професор, че нашите класици … и Далчев са „мъртви“, нищо не могат да ни кажат, техният език е стар и умрял. Да, те са умъртвени от вас именно, в тези именно учебници!

От страницата на Галина Меламед, Фейсбук

………….

I do not want to learnЦитат от литературен анализ в учебник по литература, чиято цел е да заинтригува  и привлече вниманието на ученика към изучаваното произведение. Автор Валери Стефанов.

„Под игото“ ни представя цял спектър от техники за обезпечаване прага на съществуването в робски условия, те поставят в основата си именно пространството, смисловата му обработка… Вазовият роман повествува за преразпределянето на социалните жестове отвъд неефективността на държавната институционалност – за „хитрите“ операции на роба с пространството, за превръщането му в регулативен принцип на отношенията в социума…Всъщност, истинската функция на герой като Огнянов е да оставя следи в робското пространство и да генерира сериала от ексцесни събития…”

Вазов описва заптиетата, които търсят Огнянов в черквата, така: „Преобърнаха всичко, изгледаха всички кътове, които биха послужили за убежище…“.

Същото изречение през „погледа“ на Валери Стефанов:  “Наясно с огромната скривалищна потентност на сградата, преследвачите скрупульозно инвентаризират подозрителните зони.“

…………..

Коментар на редактора: Често специалистите от една или друга област иронизират българите, заради гръмки изказвания по въпроси, от които разбират твърде малко. Основателно. Но  училищното образование не е една от тези теми. Всеки, който  е ходил на училище, има база за сравнение, може компетентно да оцени кое учебно съдържание е подходящо за училище, кое е в повече. И след като възрастни хора се затрудняват в асимилирането на учебниковите съдържания, нещо наистина не е наред. Българското училище се нуждае от опростяване на учебното съдържание, и ако някой все още не го разбира, какво прави в МОН?!  Докога подрастващите ще продължават да бъдат жертва на една шепа академици – автори на учебници, и да плащат със здравето си техните хонорари?

Управляващите много се заблуждават, че прост и неграмотен народ се управлява по-лесно. Не, управлява се трудно. В основата на всяка революция, метеж и протестна деструкция стоят именно неуките. А тяхното недоволство рядко е цивилизовано, след него остават само пепелища. И трупове – в прекия и преносен смисъл на думата.