freedom1Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира — Христо Ботев

Ние сме жадни да видим отечеството свободно, па ако щат ме наредат да паса и патките. — Васил Левски

Нашите българи желаят свободата, но приемат я, ако им се поднесе в къщите на тепсия. – Васил Левски

Две неща ми трябват на земята – те са: любов и свобода. За любовта бих жертвал си живота, за свободата – аз бих дал и любовта. — Шандор Петьофи

Има моменти, когато свободата звъни с ключовете на надзирателите. — Станислав Йежи Лец

Помнете: цената, която трябва да платим за свободата намалява, когато търсенето й расте. — Станислав Йежи Лец

Песента на свободата не може да се изсвири на инструмента на насилието. — Станислав Йежи Лец

Овчарят прогонва вълка, впил зъби в гърлото на овцата, поради което овцата смята овчаря за свой освободител, докато вълкът го заклеймява за същата постъпка като „рушител на свободата“, особено след като овцата е черна. Ясно е, че овцата и вълкът не са постигнали съгласие относно дефиницията на думата „свобода“, и точно същата разлика е най-разпространена сред човеците дори на север, макар че всички те проповядват любов към свободата. — Ейбрахам Линкълн

Ако отказвате свободата на останалите, самите вие не заслужавате да бъдете свободни. — Ейбрахам Линкълн

Като даваме свобода на роба, ние гарантираме свободата и на свободния човек. — Ейбрахам Линкълн

Ред без свобода и свобода без ред са еднакво разрушителни. — Теодор Рузвелт

freedom2Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага, с които небесата даряват хората. С нея не могат да се сравнят нито съкровищата, които крие земята, нито тези, които таи морето. За свободата, както и за честта, може и трябва да се жертва животът и обратно, лишаването от свобода е най-голямото зло, което може да сполети човека. Казвам ти го, Санчо, защото ти видя пиршествата и изобилието, на които се радвахме в замъка, който преди малко напуснахме. Е добре, сред онези вкусни ястия и ледени напитки на мене ми се струваше, че се измъчвам от глад, защото не им се наслаждавах свободно, както бих им се наслаждавал, ако те бяха мои. Задълженията да се отплатиш за направените ти благодеяния и милости са вериги, които пречат на духа да бъде свободен. — Мигел Сервантес, из романа „Дон Кихот“

Свободата, Санчо, е на върха на копието. — Мигел Сервантес, из романа „Дон Кихот“

Малко хора искат свобода, повечето искат само господари. — Салустий

На този свят може да защитиш собствените си свободи, само ако защитиш свободата на другите. Можеш да бъдеш свободен, само ако аз съм свободен. — Кларънс Дароу

Световната история е напредък в осъзнаването на свободата. — Георг Хегел

Свободата без подчинение е хаос, но подчинението без свобода е робство. — Уилям Пен

Свободата е право да правиш всичко, което не накърнява правата на другите. — Ан Робер Тюрго

Свободата има ограничения, но няма граници. — Дейвид Лойд Джордж

Не можем да говорим за свобода там, където хората гладуват. — Индира Ганди

Недостоен за свободата е този, който не я желае за своите противници така, както за себе си. — Александър Грин

Онези, които са готови да се откажат от основна свобода, за да си купят малко преходна сигурност, не заслужават нито свобода, нито сигурност. — Бенджамин Франклин

Властта е дълг, свободата – отговорност. — Мария фон Ебнер-Ешенбах

freedom3Дървото на свободата трябва да бъде наторявано от време на време с кръвта на патриотите и тираните! — Томас Джеферсън

Единственият истински закон е този, който води към свободата. — Ричард Бах

За да има политическа свобода, трябва да се уважава малцинството. — Емил дьо Лавеле

За свободата трябва да се съди по степента на свобода на най-нискостоящите. — Джавахарлал Неру

Почти във всички случаи, когато свободата е била потъпквана, това е ставало в името на някаква нова, обещана на народа свобода. — Фридрих Хайек

Свободата на перото е единственият закрилник на народните права. — Имануел Кант

Свободата не е привилегия, която се предоставя, а навик, който се придобива. — Дейвид Лойд Джордж

Свободата, която трябва да е еднаква за всички, не може да бъде абсолютна за никого. Границата на моята свобода е свободата на другите, личната свобода на другите намира своята граница в моята. — Еузебио Каро

Ти можеш да си свободен само ако аз съм свободен. — Кларънс Дароу

Човек, който властва над другите, губи своята лична свобода. — Френсис Бейкън