Борисовата градина може да се сдобие с детска библиотека.

Предложението за това е внесено в Столична община – район „Средец“, от Сдружението за градски читални.

Идеята е на детската площадка със слончето да се оформи кът за четене. Вносителите предлагат той да е на мястото на съществуващата там лавка за кафе и бира.

„От една страна, близостта до място за игри би способствало за развиването на читателски умения още от най-ранна детска възраст, което е изключително важно за по-нататъшното развитие на подрастващите, както по отношение на образованието им, така и за развитието на индивидуалните им способности за възприемане и водене на писмена комуникация. От друга страна, зелената площ до площадката (символично обособена между паметниците на големи наши писатели като Иван Вазов, Алеко Константинов, Димитър Талев и Димитър Димов) и в момента представлява любимо място за четене на открито, което допълнително само може да бъде развито. Именно в тази връзка се надяваме, че ще обърнете сериозно внимание на нашето предложение и ще поправите един от съществените пропуски на проекта за ПУП на Борисовата градина – липсата на каквито и да било предвиждания за изграждането на пространства за библиотечно-информационно обслужване на посетителите на парка“, пишат от Сдружението за градски читални.

Искането е внесено в последния ден за предложения по новия план за Борисовата градина.