evropa_pametta_hrmСлед големия интерес към „Малката домашна църква“ на Деян Енев, „Пропуканата България“ на Тони Николов и „Метрополитен“ на Андрей Захариев, на 23 април излиза сборникът с политико-исторически и духовни записки на Калин Янакиев „Европа, паметта, църквата“. Обект на размисли са различни събития и дебати, предизвикали силен отзвук във времето.

„Книгата би могла да се прочете като своеобразен „дневник“ на политико-историческите, философските и религиозните ми „замисляния“ през последните три години“, казва самият автор.

Проф. дфн Калин Янакиев е философ, богослов, културолог и политик. Член е на Международното общество за изследвания на средновековната философия (SIEPM). Автор е на редица книги, студии и статии в областта на православната духовност, философията и средновековната история.