verbovkaУчебник за професионални разузнавачи предлага издателство „Труд”. Във „Вербовка и агентура” за първи път се разглеждат открито методите и организацията на направлението, известно като разузнаване с помощта на човешкия фактор или вербовка на агентура, придобиване на сътрудници или т.нар. постоянни източници на информация. От позицията на частното (фирменото) разузнаване многостранно са изследвани методите и възможните подходи за целенасочена модификация на човешкото поведение.

Какви видове разузнаване има и как могат да се класифицират? Какви са методите на работа при установяването на контакти с лица, полезни за нашето собствено разузнаване? Как се създават постоянни източници на полезна за фирмата информация и как се работи с тези източници? Какви техники за модификация на поведението могат да бъдат използвани срещу нас и как ние да ги използваме за постигане на целите си? Читателят ще намери отговор на тези и други подобни въпроси в книгата.

Книгата е ценно помагало не само за професионалните разузнавачи. Изложението е насочено към представителите на деловите среди, дипломатите от кариерата, бизнесмените, предприемачите, студентите и към всеки, който желае да обогати своите познания и умения в управлението на отношенията си с околните.
В книгата читателят може да се запознае с някои от въпросите, засягащи най-високо ценените умения на разузнавача, а именно умението му да вербува или, казано на професионален език, да създава постоянни източници на информация. Специално внимание е отделено на невербалните източници на информация и на тяхното значение за оптималното междуличностно общуване.

Втората част на книгата и приложенията към нея разглеждат изграждането и дейността на частно разузнавателно звено и начините за решаване на конкретни проблеми в процеса на подготовка и провеждане на преговори. Не липсват и конкретни практически инструкции за провеждането на разузнавателни операции.

Авторът проф. инж. Йордан Начев е дългогодишен служител в бившето Управление „Научно-техническо разузнаване” и бивш ръководител на Центъра за разузнавателна подготовка на състава на Националната разузнавателна служба. Доктор е на икономическите науки и доктор по психология. С богат професионален и дипломатически опит.