usilni-godiniУникално издание на забравения шедьовър на Димитър Талев „Усилни години“, неиздаван от 1930 година, излезе на родния книжен пазар. Трилогията възкръсна благодарение на издателство „Захарий Стоянов“ и с подкрепата на Министерството на културата, което отпусна 7000 лв. за издаването й.

С „Усилни години“ младият Димитър Талев  прави опит да осъществи  породилото се в него убеждение, че „требва да напише нещо големо за Македония”. Илинденско-Преображенското въстание, озарило с пожарите си детството му, не му дава мира. И заедно с това разбирането, че това събитие трябва да бъде изобразено в по-широко белетристично платно. Така се ражда епическото  романово повествуване – трилогията „Усилни години” – смел опит на младия автор да разкрие подготовката, кулминацията и поражението на въстанието. Затуй и частите са три: „В дрезгавината на утрото” (1928), „Подем”(1929) и „Илинден”(1930).

Свидетелство за творческо дръзновение (Талев няма предходници и значителни съперници в илинденската романова проблематика), трилогията е документ за ранната целенасоченост, за обречеността на писателя на една съдбовна тема — революционно¬освободителните борби из Македония, за полувековното изстрадване на една идея — свободата на родината. В стремежа към всеобхватност и изчерпателност авторът изгражда повествование, изпъстрено с епизоди на богата илюстративна доказателственост, битоописателство и сензационни фабулни ефекти. Въстанието е представено като дело на учители-просветители;  прониква се в неговите исторически закономерности, в същината на социалнопсихологическите, националните и локалните му характеристики.

Но в „Усилни години“ се съдържат моменти, подсказващи появата на бъдещия писател сърцевед, народопсихолог и историописец: съзрява концепцията му за човешкия образ като средоточие на историческия живот на нацията, индивидуализацията на героите (убедителна или тенденциозно преднамерена) става основен изобразителен принцип на художника, а отделни сцени са симптоматични за значителни пластико-изобразителни възможности. Романистът се движи с по-голяма сигурност в света на второстепенните герои, носители на нравствените добродетели на българина, на историческия му скептицизъм  и съзнателна жертвеност. Набелязват се доминантите в типологията на Талевата историко-психологическа романистика: намалена до минимум историческа дистанция, историзъм, подвластен на стихията на носталгичните пориви, на изгарящата съпричастност и възрожденското патосно преклонение пред героичното в неговите национални и индивидуално-човешки измерения. Съзрява Талевият продуктивен автобиографизъм от възрожденски тип, при който биографията на художника съвпада с националната одисея на родния край, а трагизмът на историческите превратности се изживява като съкровена, неизразима лична болка. „Усилни години“, е подготвителен етап, „генерална репетиция“ за бъдещия четиритомен илинденски романов летопис.

„Усилни години” е исторически роман, в който тематично се отнася до Илинденско-Преображенското въстание в Македония, но по същество е социално-политическо повествование, свидетелстващо за сложните и драматични процеси в българското общество през 20-те години. Писателят ни предлага да прочетем как българите в тази многострадална част от Отечеството ни понасят тегобите на несвършващото робство, как зрее идеята за самостоятелно разрешаване на нерешения от великите сили национален проблем и как народът събира разпилените си енергии за могъщ удар върху разпадащата се Османска империя и по бездушната и егоистична Европа. Но зад този тематичен воал на повествованието се експонират социалните проблеми в българското общество след Първата световна война; то излиза от своето разрушение и вцепенение и се възбужда за съзидателни действия.