DjapunoviЕдно уникално по рода си издание с логото на издателство „Труд” излезе от печат миналата седмица.

„Дневникът на Джапунови” е разказ за живота на Васил Джапунов и неговия внук, който носи същото име. Разказът е под формата на дневник, който започва от раждането на дядото през 1864 г. и свършва през 1926 г. При редакцията са запазени диалектните форми в изказа на героите, както и особеностите на словореда и духът на изразните средства на епохата. Речник на диалектните и непознати думи е изнесен най-отзад като приложение в книгата, а самите думи са в курсив. При по-кратки думи значението им е обяснено в скоби, непосредствено след тях.

Изданието съдържа много ценна и уникална информация, която обхваща различни аспекти на живота в България за един период от около 50 години, наситени с важни събития. Авторът е участник в повечето от тях или е пряк наблюдател на случващото се. Информацията за част от събитията ни предлага възможност за нов поглед върху историята на България и животът в столицата. Освен това подробно разказва историята на Джапуновия род и разкрива взаимоотношенията между отделните членове, техния бит, начинът, по който са живели, и нещата, които са им се случвали.

Автентичността на дневникът пренася читателите в отминали времена и ги прави странични наблюдатели на някои от най-важните и значими събития от нашата история.

Изданието е спечелило конкурс на Министерство на културата.

По важните събития, отразени в спомените, са:

*Животът в град Карлово преди Освобождението, развитието на търговията и занаятите, отношенията между турци и българи, патриархалните връзки в българската общност и семейството на автора. Бащата на Джапунов е известен търговец, поддържа активни контакти с българската и турската общност, стопанисва един от големите ханове в Карлово.

*Подготовката на Априлското въстание в Карлово (бащата на Джапунов е член на революционния комитет), действията на турските власти срещу по-видните българи, опожаряването и разграбването на Клисура от Тосун бей от Карлово, залавянето и екзекуцията на част от революционните дейци в района, ареста на бащата на Джапунов и др.

*Действията на международната комисия в района на Карлово след погрома на Априлското въстание.

*Руско-турската освободителна война, освобождението на Карлово, завземането на властта от българите и перипетиите на малкия Васил, който активно участва в събитията.

*Завладяването на Карлово от войските на Сюлейман паша, взаимоотношенията между българското, турското и циганското население, клането над българите останали в града.

*Бягството към Стара планина на част от жителите на Карлово, преследването от страна на турците, активните действия на българските въоръжени чети в района.

*Животът на семейството на Джапунов в Северна България, действията на бащата като ръководител на чета, завземането на Плевен от руските войски и завръщането на Джапунови в Карлово.

*Животът в Карлово непосредствено след Освобождението, опитът на Васил Джапунов да избяга, за да учи в Русия, свикване на първия български военен набор и изграждане на държавната администрация.

*Поклоннически посещения на Джапунов в Рилския манастир и в Света гора.

*Участието на Васил Джапунов като войник в Източнорумелийската милиция, организацията на българската армия в областта, осъществяване на Съединението, участието му в Сръбско-българската война (подробна информация за битката при Пирот, срещата с княз Батенберг, сръбските зверства).

*Животът в Карлово, сватбата на Васил Джапунов и търговската му дейност, преместването му в София и работата му като полицай, лична охрана на министър-председателя Константин Стоилов, партизанските борби, търговска дейност.

*Балканска, Междусъюзническа и Първа световна война – интересна информация за икономическото и политическо положение в страната, цените на стоките, търговската дейност, семейни и обществени проблеми, настроенията сред политическият елит и обикновените граждани, злоупотреби в държавния апарат.

*Участие на България в Първата световна война – развитието на военните действия, участие на синът и роднини на Джапунов във войната, трудностите със снабдяването, човешките загуби и проблемите на населението, посещения в България на видни германски и австро-унгарски представители и короновани глави, действията на българската авиация и армия.

*Действията на разбунтувалите се войски през Войнишкото въстание, битката при Княжево, абдикацията на цар Фердинанд, окупиране на София от съюзническите войски и решенията на Ньойския мирен договор.

*Политическите борби след войната, атентатите в София, икономическата криза и инфлацията.

*Пътуване на семейството на Джапунов като поклонници до Йерусалим.