Всички най-нови, непубликувани никъде другаде стихове на Недялко Йорданов, създадени от април 2016 до юли 2017 г., излизат в новата му стихосбирка „Мрън-мрън“, съобщават издателите от „Милениум“. Книжката струва само 4 лева.

Мислите на поета за живота и смъртта, за младостта и старостта, за вдъхновението, за обичта и близостта, за времето, в което живеем, са облечени в емблематични за творчеството му рими.

Неговите „словесни ребуси за любовта“, мъката му по изгубените за родината българчета, копнежът му да се посвещава на своята лирична муза всекидневно, да не замлъква перото му задълго, са само част от темите.

О, боже, закъде съм… Шегата настрана.
Почти не се заглеждам във хубава жена.
Сънят ми е реалност… Реалността е сън…
И значи… И изобщо… И въобще… Мрън-мрън!