The Structure of Scientific RevolutionsШестата книга, която бащата на Фейсбук Марк Зукърбърг се захвана да чете тази година, е „Структурата на научните революции“ на Томас Кун. Философското произведение публикувано през 1962 и допълнено през 1970.

Това съчинение се смята за най-значителния принос на Кун към философията на науката. Той въвежда понятието научна парадигма и преосмисля идеята за научна революция, представя ново виждане за научния прогрес и разграничава нормална от екстраординарна наука.

Според Кун развитието на научните идеи е динамичен процес, който се извършва в две последователни фази. В първата – фазата на плавно развитие – научните идеи се обогатяват въз основа на приемственост спрямо съществуващите дотогава възгледи и методи. Втората фаза на научната революция – фаза на разрив – е преход към качествено ново състояние на науката, при което се отхвърлят господстващите възгледи и начини на работа.

Зукърбърг обяви 2015-а за Година на книгите и се зарече да чете по една на всеки две седмици. Досега обаче той си избира само научнопопулярна литература и пренебрегва художествената.

„Структурата на научните революции“ e публикувана на български от издателство „Петър Берон“.