Излезе от печат първата специализирана енциклопедия, посветена на столицата на България – София, град с хилядолетна история и богата култура.

Създаването на енциклопедия за главния град на държавата е изпитана културна практика. За повечето европейски столици, както и за много големи градове, отдавна съществуват такива издания. Не са малко и регионалните енциклопедии – Благоевградска, Шуменска, Ловешка, Варненска, Пловдивска, Пазарджишка и др., които се появиха на книжния пазар у нас в последните години. На фона им осезателно се чувства липсата на енциклопедично издание за София, въпреки богатата информация за града, която може да се намери в интернет, в изданията на Научноинформационния център „Българска енциклопедия“ – Национална енциклопедия „България“, Голяма енциклопедия „България“ и др. Досега за София са излизали и други научни и научнопопулярни изследвания – исторически, природогеографски, етнографски, културологични, статистически и икономически, и художествени произведения. Красотата и неповторимата й атмосфера са възпяти в стихове и песни, пресъздадени са в картини и музикални произведения. За първи път обаче в един том е събрана максимално пълна разностранна информация за града и Столична община. С новата енциклопедия София се нарежда сред столиците, на които има посветени специализирани справочни издания – Париж, Москва, Лондон и др., а читателите имат възможност да намерят на едно място достоверна информация за природата, историята и културата на града и региона, поднесена не само на български, но и на английски език.

Двуезичната енциклопедия „София” е съвместно издание на Научноинформационен център „Българска енциклопедия” при Българската академия на науките и Книгоиздателска къща „Труд” и е реализирано с подкрепата на Столична програма „Култура” на Столична община. Изданието е луксозно, в албумен формат, на гланцова хартия, богато илюстрирано с около 700 цветни снимки и схеми. Тя е предназначена за широк кръг читатели – гости на София и любознателни софиянци, които искат да научат повече за столицата на България. Цената й е 59.99 лв.

През последните години столицата ни се превърна в привлекателна туристическа дестинация и е посещавана от все повече чуждестранни гости. Очаква се те да нарастнат около Българското председателство на Европейския съюз през 2018 г. Енциклопедия „София“ достойно представя хилядолетната история и богатото културно-историческо наследство на града и едновременно с това го показва като модерна европейска столица с богат културен живот. Тя е значимо културно събитие за столицата ни, отразяващо времето и епохата.

Енциклопедия „София“ се различава съществено от другите издания на НИЦ „Българска енциклопедия“ – както от азбучните, така и от тематичните. Тя е различна не само като тематика (посветена е само на София и област София-столица), но и като структура. Енциклопедията започва с обширен обзор, който заема почти една четвърт от книгата и разглежда природната среда, проследява историята на града, акцентира на важни събития от миналото, на развитието, изграждането и днешното състояние на управлението, обществения и духовен живот на София и региона.

j,.wЗаглавието му (София – път във времето) отразява стремежа да се проследи хилядолетното развитие на града до днес. Очертани са етапите от развитието на София – от неолита и първите поселения на територията му, през разцвета на Антична Сердика и превръщането й в процъфтяващ град, българският Средец и последвалия упадък по време на османското владичество, възкръсването на София за нов живот като столица на България и устремното й развитие в първите десетилетия след Освобождението. Изтъкната е заслугата на значими исторически личности и държавни институции. Отразена е ролята на София в историята и културата на страната ни, духовната значимост на манастирите на Софийската Мала Света гора и многобройните храмове в София през Средновековието, софийските светци, загинали за христовата вяра, дарителите, просветната роля на Софийската книжовна школа и първите училища, зараждането на първите културни институции в страната и първите културни прояви.

София от А до Я – основна енциклопедична част с азбучно подредени статии. Стремежът на авторите е бил да се събере на едно място цялото богатство от информация за столицата ни. Заради сравнително ограничения обем в рамките на един том статиите са сведени до 450, а изложението е стегнато. Извършен е прецизен подбор, за да не се пропусне нищо важно за сметка на непопулярни или незначителни обекти и събития. Включени са азбучни статии за планини, реки, софийски квартали и населени места в Столична община, стопански обекти и транспортни съоръжения, паркове, градини, спортни зали и стадиони, висши училища, театри и музеи, фестивали и др. национални и международни събития в областта на музиката, театъра, спорта. Обхванати са културните ценности (материални и нематериални, недвижими и движими), които носят историческата памет на София, свързани са с националната идентичност, имат научна или културна стойност. Включени са всички културни ценности с национално и световно значение. София – един от най-старите градове в Европа, и районът има с какво да се гордеят. В Списъка на световното наследство са Боянската църква, като недвижима културна ценност, и автентичните песни на Бистришките баби – част от нематериалното световно културно наследство.

Поради ограничения обем в енциклопедията не са предвидени самостоятелни биографични статии за личности – българи и чужденци, допринесли за превръщането на София в модерен град, за утвърждаването й като административен, стопански, просветен и научен център на страната, средище на изкуството и културата. Това отчасти е компенсирано с включването на показалец на личните имена, който препраща към статиите за конкретни събития или обекти, в които са споменати лицата. Разбира се, много личности са останали неспоменати, поради ограничения обем на изданието. Единствено кметовете на София от избирането й за столица на Княжество България до днес – общо 57 на брой, са изредени в отделна таблица. Всички те имат принос, по-голям или по-малък, за благоустрояването на града и превръщането му в модерна европейска столица.

Третата част – Разходка из София, запознава със знакови софийски булеварди, улици и площади, които дават облика на града и допринасят за неповторимата му атмосфера. В различните периоди от развитието на София те променят архитектурата и характера си, добиват популярност или отстъпват пред новите градски пространства. Повечето от улиците и площадите са проектирани в края на 19. век, по време на бързото урбанизиране на София и превръщането й в модерен град, но има и такива, които водят началото си от Античността и Средновековието. Представена е историята на улицата, археологическите находки под уличната настилка, както и съвременното състояние – представителни частни и обществени сгради, градини, паркове, скулптурни и архитектурни паметници, за повечето от които има самостоятелни статии в азбучната част. И тук подборът е доста прецизен и ограничен в историческия център на града.

Търсенето на допълнителен материал е улеснено чрез препратки между статиите. За улесняване на търсенето на английски език в края е публикуван показалец на заглавията на статиите на английски.
Автори на енциклопедията са Таня Кадийска, Елена Блажева и Мариана Савова – колектив от „Българска енциклопедия“ при БАН. Научни консултанти са Снежана Горянова (археология, Национален археологически институт с музей при БАН), доц. д-р арх. Валентина Върбанова (архитектура, РИМ – София), Марияна Маринова (история, РИМ – София), Лили Големинова (музика, „Радио София“, направление „Музика“) и Светла Бенева (сценични изкуства, театровед). Използваната информация е подбрана от фонда на

Научноинформационния център „Българска енциклопедия“ при БАН, издания за София, научни публикации и архивни документи. Взети са под внимание и най-новите археологически разкрития на територията на София, някои от които съществено променят досегашни представи за столицата ни. В подготовката на изданието са ползвани материали и консултации от Националния археологически музей, Регионалния исторически музей – София и други културни институции, Държавния архив и Научния архив на БАН. Следвайки традициите в издаването на енциклопедична литература, авторите поднасят информацията прецизно, обективно, в научнопопулярен стил. Статиите са наситени с любопитни исторически факти и са допълнени с богат илюстративен материал (около 700 илюстрации, карти, схеми). Използвани са илюстрации от архивите на НИЦ „Българска енциклопедия“, Книгоиздателска къща „Труд“, Българска телеграфна агенция, Национален археологически музей при БАН, Национален антропологичен музей при БАН, вестниците „Труд“ и „24 часа“, авторски снимки, интернет сайтовете „Стара София“, „Планините на България“ и др.

Българска академия на науките и Книгоиздателска къща „Труд” имат удоволствието да ви поканят на представянето на Енциклопедия „София” на 14 септември 2017 г., четвъртък, от 14.00 ч. в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември” № 1.